Krantenviewer Waterlands Archief

Krantenviewer Waterlands Archief

160 jaar regionale kranten in het Waterlands Archief: een schat aan historische informatie.

Tien kranten uit de jaren 1854-1944 kunt u doorzoeken met onze vernieuwde krantenviewer.

Een totaaloverzicht van de bij het Waterlands Archief bewaarde kranten vindt u in het krantenoverzicht. In de jaargangen van voor 1940 zitten soms hiaten.

De kranten die niet digitaal doorzoekbaar zijn, kunt u inzien in de studiezaal van het Waterlands Archief. De Nieuwe Noordhollandse Courant (NNC), later Noordhollands Dagblad, 1945-2002 is in de studiezaal digitaal te doorzoeken. Latere jaargangen en ook diverse huis-aan-huisbladen kunt u in origineel in te zien.

De digitale kranten:

  • Algemeen Weekblad - 1854 – 1863
  • Purmerender Courant - 1864 – 1883
  • Nieuwe Purmerender Courant - 1878 – 1902
  • Schuitemakers Purmerender Courant - 1883 – 1936
  • Goedkoope Purmerender Courant - 1906 – 1930
  • De Drie Meren - 1898 – 1941
  • De Waterlander - 1913 – 1938
  • Provinciale Noordhollandsche Courant - 1917 – 1933, 1938 – 1944
  • De Omroeper - 1923
  • Wormer en Jisper Advertentieblad - 1924 – 1941

Houdt u rekening met de verouderde spelling in de vaak zeer oude kranten die u doorzoekt. Voor de Tweede Wereldoorlog spelde men bijvoorbeeld ‘kopen’ als ‘koopen’, ‘mens’ als ‘mensch’. De woordenschat kon anders zijn dan die van vandaag: zo kende men geen ‘slager’, maar sprak van een vleeshouwer‘ of zelfs ‘vleeschhouwer’.

Ook kunnen er leesfouten optreden door vlekken op- of scheuren in de kwetsbare krantenpagina’s. Dat u iets niet vindt, wil niet altijd zeggen dat het niet in de krant heeft gestaan! Probeert u verschillende spellingsvarianten en ‘wildcards’ uit.

U zoekt letterlijk/woordelijk in de gedrukte tekst, niet in een achterliggende index (want die is er niet!).