Krantenviewer Waterlands Archief

HomeSearch

2 resultaten gevonden

| Schuitemakers Purmerender Courant | pagina 2

Zes inschrijvingsbiljetten zijn ingekomen n.l. K. Bakker 671, Chr. Tinkelenberg 61<j, D. Boon 610, Chr. Üellings 491, J, de Oude ƒ420 en J. Hofman 41J, allen te Broek in Waterland. Aan den laagaten ... Het feeat voor de kinderen der openbare soholen te Broek ln Waterland en te Uit dans op 16 en 17 Juli werd door prachtig weer begunstigd.