Krantenviewer Waterlands Archief

HomeSearch

3 resultaten gevonden

| Schuitemakers Purmerender Courant | pagina 4

Notaris te Pnrmerend, zal op Dondeicfeg 4 Maart 1886, des morgens te 11 uur, t«n huize van den Kastelein P. UBBELS in het Broeker huis te Broek in Waterland, ten verzoeke van de erven van Mevrouw de ... Zes perceelen uitmuntend vruchtbaar Wei land en een dito Bouwland, gelegen in de gemeente Broek in Waterland, Sectie B Nos. 150, 151, 152. 155, 307, 1347 en 1348, Bamen groot 7 hectaren, 18 aren, 02