Krantenviewer Waterlands Archief

HomeSearch

1 resultaat gevonden

| Purmerender Courant | pagina 4

2Ö. Op Donderdag, 18 Februari) k., ötft 9 nnr, ten sterthnize van de Wed. Jm Bakker te Broek in Waterland, den geheelen Ittbetdtl, aldaar aanwezig, w. o. Kabinet, Bureau, Klok, Porcelein-, Glas ... J. HOFMAN, Makelaar te Broek in Waterland, zal op Zaturdag 13 Februarij 1869, de» voormid dags 11 ure, in de herberg „Concordia" te Broek in Waterland, ten overstaan van den te Monnic- kendaa