SCHUITEMAKER S 11 December Noordhollands en Advertentie-blad.Acht-en-dertigste «laargang. BINNENLAND. Advertentiën ran 15 regels 75 Cts'., elke regel daarboven 15 Cont. Van 3 plaatsingen, in eens opgegeven, worden slechts 2 berekend. Bewijsnummer gratis. Bij voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomst. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Abonnementsprijs 85 Cents per drie maanden, franco per post1. Advertentiën in te zenden des Maandags en VrgdagB tot 's middags S ure. Ingezonden stokken liefst vroeger. - Schuitemakers Purm. Crt., ontvangen de juunmers tot dien datum gratis. Red. Soh. P. Crt. Zij die zioh met 1 Januari wen- solieu te abonneren, op het Geïll. Zondagsblad, ontvangen dé nummers van heden af tot dien datum gratis. J. D. SCHUITEÏÏLAKER Spanje. Belglö gas HVorsohljnt DINSDAG en ZAT!'BDAG. De ond-burgemeester van Madrid, die zich bitter heeft uitgelaten over den oud prefect en den ond Minister van Binnenlaodsobe Zaken, heeft van beide beeren uitdaging tot eeu tweegevecht ontvangen. Aanvoeren uit Hamburg worden weder vrij toe gelaten, terwijl het geneeskpudig onderzoek van reizigeri uit Duitsohland mede afgeschaft! is. grapUrijat. «La libre Parole" meldt,id hare laatste beriohten, dat de nieuwe minister van justitie Bourgeois be sloten zon zijn last te geven tot de onverwijlde ge vangenneming van de bestnnrsléden der Panama* maatschappij. Volgens den „Soleil" is in den nacht van 8 Dec. het lijk opgegraven van Beinach en er eene schouwing over gehouden. De «Hamb. Naohr." bevat een aan Von Bismarck toegeschreven artikel over de legerwet. Daarin wordt gezegd,, dat het in den eerstvolgenden oorlog meer zal aankomen op de hoeveelheid, dan op de hoedanigheid der soldaten. De dynamietsanalag te Seraing is gepleegd door een werkman, voor tien dagen ontslagen uit de fabriek van Cocquerell. Hy heet Joseph Pequajj, ia 40 jaren oud en vader van 4 kinderen. Berat ontkende, hij so|inld, doch later verklaarde, bij de dader te zijn. In zijne woning werden dynamiet» patronen gevonden.

SPC | 1892 | | pagina 1