SCHUITEMAKERS Woensdag, Noordhollands Nieuws- en Advertentie-blad Acht-en-dertigste Jaargang BUTTER LAND. Verschijnt DUTO-BDAQ en ZATTTRDAÖ. JL lbo nnementsprijs 85 Cents per drie maanden, franco per post1. AdvertentiSn in te zenden des Maandags en Vrijdags tot 's middags 2 ure. RKV,, Ingezonden stukken liefst vroeger. Idvertentiën ran 15 regels 75 Ct»., elke regel daarboven 15 Cent. Yan 8 plaatsingen, in eens opgegeven, worden slechts 2 berekend. Bewijsnummers g r a t i 8.' Bg voortdurende plaatsing volgens nadese overeenkomst. Grooté letters worden naar plaatsruimte berekend. Uitgever, Verantwoordelijk Hoofd-Kodaoteur J. SCHUITEMAKER, Hoogstraat, PURMEREND. Advertentien: Dienstaanbiedingen en Liefdegiften 25 Ct. per 5 regels, k contant, elke regel meer 5 Ct., zonder korting voor Boekhandel of Postdireotie zjjn arbeid ontleend en te pas zullen gebrscbt worden bg een latere opgaaf voor de belasting op inkomsten uit arbeid en bedrgf Doch over deze dingeu zullen we te zgner tjjd nog wel eens praten. Voorebands geven we als onzen totaal-indruk de meening, dat de Minister zgn taak flink heeft opgevat en waarschjjnljjk wel tot een goed einde zal brengen. Wjrst-Fkiso.

SPC | 1892 | | pagina 1