GROTE VERGADERING oïtz Te Edam KROON Leveitraan Uitvoering DE GELEENDE KOEKENPAN" N. VAN DEN BERG SCHERMER „DE STER" Al - Doet Uw Voordeel. II II Geeu gedaas Ga naar Traas ÖOÜWE EGBERTS fiea-sto pcobcuxt Heden officïeele opening v, h. 2 Sigarenmagazijn „CENTRUM" Radio en JElectriciteit ÜboeUHLScA O/l Gud uw ledig tfltaggi3 fleschje opnieuw met 91CugQisJlr0ftlü vullen S)at is voordeflieur BUNKERT Firma OEGR. RQTGANS Middenstandstentoonstelling NIEUWENDIJK 101 SCHOENHANDEL S. DE JONG DE WATERLANDER VAN ZATERDAG 21 OCTOBER 1934. daar is het meerendeel der rookers het roerend over eens: er is voor Uw pijp geen geuriger en beter tabak te vinden dan Douwe Egberts Echte Friesche Heeren-Baai! burgerlijke:zstm^ PREDIKBEURTEN. beemster! VEE- en VARKENSHOUDERS verschillende Crisismaatregelen. OPENBARE SéANCE NA AFLOOP BAL Hojybefg's Aulchande! de Vitaminerijke, Noorse Levertraan Vele mooie attracties en gezellig Jazz-orkest Conferencier LOUIS CONTRAN. ten bate van de Fröbelschool In de pauze zbïeen taart worden verloot! J38F" NA AFLOOP BAL. -p® SIGAREN, SIGARETTEN, TABAK KOFFIE - THEE 4 lekker en niet duw HOOR Het Dames-Modemagazijn alléén KACHELCUXN5.il DOOSJES DOOFHEIDS S WIJNBERG ECHTE FRIESCHE HEEREN-BAAI 10 - 15 - 20 ct. per half ons. (Ook in onsen en halve pon den.) Catharina S. Reindcrs. 21 jaar. Getrouwd: Jacob Platvoet en Gertrutl Kleinohl. BROEK IN WATERLAND. Geboren: Cornells Hossel, zoon' van H- Wortel en E. do Wltt. Overleden: Willem van Engelenburg, oud 7-1 jaar, echtgenoot van A Swart; Jannetje Hetzes, weduwe van G. de Rijs, oud 7S jaar. BERMSTER. Gebiren: Nicolaas Johannes, zoon van J. de Lange en van C. Oudt- Ondertrouwd: Minne van. der Wey, 31 jaar en Neeltje Agatha Jannette van Berge, 23 jaar Overleden: Guurtje Held. 85 jaar, wed. van Jan Kerkhof; Jacobus Gerardus Timmer, 6 jaar, zoon van J Timmer en van A. But_ ter (overl. te Purmerend)Johannes Pr lak, 60 jaar. echtgen. van Anna Catharina Klaver. DE RIJP. Getrouwd: D- van Eijk on G A. C- Frie- derloh. EDAM Geboren: Jan, zoon van Jan Plugboer en Grietje Butter; Antonius Ignatius, zoon van Tennis Tol en Aaltje Koning; Johann"' He. lena Maria, dochter van Jan Sier en Beentje Jonk; Johanna Cornelia Maria, dochter van Hendrik Voortman en Keeltje Jonk- Overleden: Johanna Geertrulda Maria Kar- regat, 11 maanden, dochter van Evert Karre_ gat en van, Aaltje Stroek; Trijntje Schilder, 65 jaar, cchtgenoote van Dirk Plat; Jacobus Snoek, 2 jaren, zoon van Hendrik Snoek en van Cornelia Smit; Klaas de Waal, 80 jaren, weduwnaar van Grietje Lof, daarvoor van Guurtje Bunschoten. ILPENDAM. Ondertrouwd: Rons Leeuw, 25 jaar uit Oudendijk en Elisabeth Catharina Verbree, 25 jaar. KWADIJK. Overleden: Trijntje Borsjcs, 66 jaar. onge. huwd. LANDSMEER Geboren: Hendricus Cornells, zoon van C. J. C. Hihebrand en J. S. Vroonland. Ondertrouwd: Albert Geugjes en Albertje Mnartje Bakker; Simon Pleter Wals en Pie. tertje Wals. Getrouwd: A. Lust en T. Plets. MIDDELIE. Getrouwd: Albort Bekebrede, 25 jaar en Neeltje Meulenbroelc, 20 jaar. Voor Zondag 28 October. AMSTERDAM-NOORD. TUINDORP OOSITiAAN. Ned. Herv Evangelisatie. N.m, 5 uur. Prof. Dr. A. H. de Hartog. N'ed. llerv. Kerk, Vm. 10 uur geen dienst. Woensdag n.m. 7V uur Ds. Doorcnbos., Kerkhervorming. BUIKSLOOT. C Ned. Herv. Kwk. V.m. 10 uur. geen opgave. BROEK IN WATERLAND. Ned. Ilerv. Kerk. V.m. 10 uur, Ds. J. J. T. Spaargaren. AMSTERDAM (NOORD) Geboren: Dirk. zoon van G. Dirksou en N Bijl, Theodora Iflberta, dochter van G. Z. Kooge on A. M. Bakker; Jacobus Gerardus, zoon van J. T. Horn en A. C. C. Meijer; Fred, zoon van L. Udo en C. A Brandt; Maarten, zoon van A Ouwehand en K Knik- ruan; Maria Mathilda, dochter van J. F. Za. man cn M. A Vermeulen; Adrian a Cornelia, dochter van G. P. J Becker en M. M. K. W ill tz Ondertrouwd: Johan Schokker, 26 jaar en OOSTZAAN, Geboren: Jacob Cornells, zoon van J. Ha vik en N. Waist PURMEREND. Gebort-n: ^Victoire Josepha Maria, dochter van Aeglditis Johannes Herman v. d. Wert' en Henrlette Cornelia Maria Petit. Ondertrouwd: Tiieodorus Johannes Anto_ nius, van Amsterdam, 26 jaar, te Amsterdam en Aira Johanna Jonk, 27 jaar. Overleden: Jacobus Gerardus Timrner, jaar. te Deemster, zoon van Johannes Tim mer en Aafke Butter; Antjo Zweep, 72 jaar, weduwe van Jan Vendel; Jan de Groot, 80 jaar, echtgenoot van Marijtjo Fronzen. DURGERDAM. Ned. Herv. Kerk. V.m. 10 uur Ds. Duetz. EP AAL Ned. Herv. Kcrlc. V.m. 10 uur Ü3. H. H- Riepma. Woensdag n.m. 7 uur Ds. H II. Riepma. Kerkhervorming Nc<l. Herv. Kapel. Vm. 10 uur, Evang. Nieuweniuis. N.m. 6.30 uur, dezelfde- Ev. Lutt. Gemeente. V.m. 10 uur Ds. C- H. Brandt Doopsgez. Gemeente. V.m. 10 uur, geen opgave. Gerot Kerk. V.m. 10 uur Ds. Smilde. H. Avondmaal N m. 6D. uur dezelfde. ETERSHEBl. Ned. Herv. Kerk. V.m, 10 uur, geen opgave. HODYSLOOT, Ned. Herv. Kerk, N.m. 7 Ij uur Dr. N. D. van'Leeuwen Gerei- Kerk. V m. 10 uur geen opgave. N-ro. 2 uur idem. DEN ILP. (Lokaal no, 79). Woensdag n.m. 7 30 uur Ds, A. C. Lagrand van Purraerland Herd. Kerkhervorming. ILPENDAAL Ncd. Herv. Kerk, Van. 10 uur Ds. A. Hagedoorn- KWADUK. Ned. Herv. Kerk. N.m. 7 uur geen dienst LANDSMEER Ned Herv. Kerk. V.m. 10 uur Ds H. E. M. Bremer. N m. 7 uur dezelfde. Woensdag n m. S uur dezelfde. Hord- Kerkhervorming Gerei. Kerk. Vm. 10 uur Ds. H. H. Binnema. Nm, 7 uur, dezelfde." Doopsgezinde Kerk. N m. 7 uur, Ds de Wagcmaker. Dinsdag Ds. Roetofcea van Watergang Kerkhervorming. Zangkoor MIDDELTE. Ncd. Herv. Kerk. N m. 7 uur geen dienst. Doopsgezinde Kerk. V.m. 10 uur geen opgave. MONNIKENDAM. Ned. Ilcrv. Kerk. V.m. 10 uur, Ds. v d. Does. N m. 7 uur dezelfde. Doopsgezinde Kerk. V.m. 10 uur geen dienst. Evang. Lnth. Kerk. V.m, 10 uur Theol. Cand. Th. Scth. Paul. NIEUWENQAAL (Iterkepad). Ne<l. Herv. Kerk. Van. 10 uur, Ds. Nuls. Ncd Herv Evangelisatie, V m. 10 uur de heer J Hilberts. Woensdag n.m- S uur de heer A. van Ginkel Herd. Kerkhervorming. Gerei. Kerk. V.m, 10 uur geen opgaaf. Non. 6 uur hetzelfde. Jè Clir. Gerei. Kerk. 10 uur Da. Meynhout. N.m, 5Ji uur idem. Doopsgezinde Kerk V ni 10 30 uur Prop M, v. d. Heulen te Amsterdam- OOSTHUIZEN. Ned. Herv. Kerk. V.m. 10 uur Ds. Meyer- OOSTZAAN. Ned Herv. Kerk. X.m. 7 uur Ds. W. van Dooren Woensdag n m 7.30 uur dezelfde Herd Kerkhervorming Zangkoor Gerei. Kerk. V.m. 10 uur, Ds, E. Teunls. N.m. 5 uur idem. Herv. Evangelisatie. V.m, 10 uur de heer L. Bijvanck van Amersfoort N rn. *3 30 uur Ds- T. Kloosterman - van Amsterdam Woensdag n na 7 30 uur de heer W. v. Voorst van Amsterdam. Herd. Kerkhervorming. PURMEFt Ned. Herv. Kork. V.m. 10 uur Ds. Korevaar. N m. 7 uur Ds. Korevaar. Herd. Kerkhervorming PURMEREND. Ned. Herv. Kerk. V.m. 10 uur Ds C. C. de Kloet Evang. I.utlierftche Kerk, V.m. 10 uur Da. Ouwerkerk. Doonsgezinde Kerk. V.m. 10.15 uur Ds W. Banga- Gerei Kerk. V.m. 10 uur Ds. van Loon- II A- N.m. 6 uur dezelfde. Maandag n.m. 8 uur Evangellsatiesamenkoiust PURMERLAND. Ned Herv. Kerk. V.m- 10 uur. Ds A. C. Lagrand Donderdag 1 Nov. n m 7 30 uur Ds A. C. Lagrand Herd, Kerkherv. KANSDORP. Ned. Herv. Kerk. N m. 7 uur Ds. E. R Domsté. Herdenking Kerkhervorming DE RIJP. Ev Luth. Kerk- Vm. 10 uur de heer B. Henntng van Purmerend SCHELLING WOUDE. Ned. Herv. Kerlt. V.m. 10 uur' Ds. E. R Damsté Herdenking Kerkhervorming UITDAAL Ned. Herv. Kerk. N m. 1 uur de heer W. C. van Unnik, CaBd. t d. H D. VOLENDAM. Ned. Herv. Kerk. N.m. 6 30 uur Ds. J. L- Klein. WARDER. Ned. Herv. Kerk. V.m. 10 uur Ds. Klein. WATERGANG. Ned. Herv. Kerlu V m. 10 uur Ds. Roelofsc-n. Dinsdag nm. 7li uur dezelfde. Hervorm Ingsdienst VVORAIER-JISP. Dnopsge/.indo Kerk. V m. 10 uur Ds. J. Maarse. ZUIDERWOUDB. Ned. Ilerv. Kerk. V.m. 10 uur de heer W. C van Unnik, Cand. t. d. H Zangkoor. D. ZUNDERDORP. Ned. Herv. Kerk. V.ra. 10 uur Ds. J. A Gerth van W(jk Jr. Woensdag rv.ni- 7-30 uur. dezelfde. Herd. Kerkhervorming. Gerei. Kerk. V.m. 10 uur geen cpgave- J N.m. 2 uur Idem. O op DINSDAGMORGEN 30 OCTOBER, 11 uur, in „De Doele" te PURMEREND, voor om te protesteeren tegen de wijze van uitvoering van Zi.it g(j tevreden niet den tegenwoordlgen toestand? Zo ja, blijft dan rustig thuis; so neen, kom dan in drommen ter vergadering. Bezoekt ZONDAGAVOND In het I1KEKENLOGEMENT de vnn den beroemden cn onovertroffen Telepaath MALOiTZ. Verbluffende staaltjes van Telepathie NIEUWSTE EXPERIMENT: BLIND LEZEN. De bekende Nederlandsche Telepaath wordt ingeleid door den-humorist ED. KAPPER. 8000 Schitterende persbeoordeelingen. 500 Handteekeningen van Burgemeesters, Geestelijken, Doctoren, Juristen enz. AANVANG 8 UUR, ENTREE 50 en 75 cent en belasting. VOOR GOEDE GE BRUIKTE AUTOn, ZOOWEL VRACHT- BESTEL ALS LI \EJ WAGENS: DE RIJP, TEL. 16 Verkoop onder garantie Gaat naar en ge zijl geholpen INSTA LLATIE-liUltE.AU Van Beekstraat 20, Landsmeer. Telefoon b'3 iloorloopend. Begin b^t'tfds en houdt voll Een eehte gezonde Kobbe does ia dan het resutaat van Een fles 'kost 55 et. Vraagt Uw uinkeller. Voor Engros ALKMAAR. Onze kwaliteit wint het. BEZOEKT DE IN HET ST. JOZEFGEBOUW TE VOLENDAM Zaterdag en Zondag geopend van 4-12 uur ENTREE 23 CENT. op ZONDAG 1 NOVEMBER 1931, 8 UUR 's avonds, hl het 1IEERENLOGF.MENT te EDAM. Opvoering van: J? Muziek van de Damps A. DE GRIENT DREUN, HOFLAND cn DE BOOY; ZangWji Mevr. D. SMITS. Kaarten verkrijgbaar bij C. BUITEN, Edam. Entree f ON). voorheen J. OP T LAND. Aanbevelend, KL KERKSTRAAT 147 EDAM Noord 158-160 Landsmeer - Telef.48 NIEUWENDIJK 101 - AMSTERDAM Het 40 (aar bestaande goed bekende Hoedenniagazijn het „STERRETJE" heeft altijd Iels dat je staal en bevalt door qualiteit en pasvorm, of men jong ot oud Is men slaagt er altijd op aangename en gemak kelijke manier en voor prijzen veelgncdkooper dan in elke Hoedenbazar. Wilt ons s.v.p. eens bezoeken en U zuil dol alles ondervinden, vvanl dat adres Is OVAUNE BEVALT MIJ BETER,EN DOOSJES ZIJN VOORDEELIGEÖ DAN TUBEN Wij hebben 5000 Paar WINTERSCHOENEN gekocht. DAARVAN KUNT U NU PROFITEEREN. KINDEIt KNIPPANTOFFELS vanaf 99 cent DAMES PANTOFFELS vanaf 99 cent HEEREN PANTOFFELS vanaf f 1.25 WERKSCHOENEN vanaf f 2.90 GUMMI LAARZEN (waterdicht) vanaf f 2.25 Haast U anders komt U telaat. Beleefd aanbevelend, Zeedijk 123 bij de Nieuwmarkt - Telefoon 48063 - AMSTERDAM ZONDAGS DEN GEHEELEN DAG GEOPEND. en oorsutzen, ook ouder- domsdoofheld. oorver kalking, loopende ooren, brommen, sulzen, flui ten, geraas i. h. hoofd, enz. Vraagt kostel, bro chure No. 3 omtrent genezing. Oo« terpark 45, A'dnm 8 „DE WATERLANDER". HEEFT HET PUBLIEK. N.V. Handelfldrnkbery VAN WIJK Co. OOSTZAAN, ia HET AANGEWEZEN ADRES voor DRUKWERK, zoowel voor den HANDED als INDUSTRIE. Agentschap: 1 W. GEDIKINK, Lajod&mo»

Krantenviewer Waterlands Archief

De Waterlander | 1934 | | pagina 7