I uberculo ;e!sjders mi iiyfi WMüll ES P. PIECK Hotel en Gafé „DE BIJENKORF" van ilvl COGNNAC-VIEUX J.P.V, HOENDERMEEL Electi. Ktachtvoetieii hriek „ÜE WMÏÏ aarlernmerstr. 38 PRIMA VERFWAREN BMZÜ BLADGOUD EER Co. VAftl VELSEN FRèRES et Carrierhuis "f180—. Ver won d i n Radio 0 KOOPT MEUBELENH Pianastemmefs-Reparateurs Fa. A RIJKEN /,n. J. DE WIT H. C. OUD Firma S, D£ JOHG j Uw bedrijf loonend maken, voedert dan alleen Opfokvoer, Eendenoiifokvoer, Eetnleiinieel H. Westering 125a. 0 r4 Biljart- Artikelen WOL WOL H. SLEDDENS BETONIJZER J. Moerbeek Roeibootjes A. WALS 4 Samps toes<e Hondenslagerij DE WATERLANDER VAN ZATERDAG 27 OCTOBER 1928. (Eerste Blad) li fa i||( wTibffi^/p I fe# fep %é-Ém ll'fe iij LilM/I A .v y yyy TE KOOP Sloomboo-weg B 226 Landsmeer, 1 pers. Wollen of Gestikte Dekens, f4.75 en hooger. 2 pers. idem, f 6.75 en hooger. „SPECIAALZAAK" Firma DRAL GROOT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SALON- WOON- EN 3 SLAAPKAMER MEUBELEN 0 0 0 0 0 0 0 Prins Hendrikkade No 37 en 38 - AMSTERDAM ESe I BLIJVENDE HAARGOLVING. MODERNE HAARWERKEN m Gebrs. Q J. J Qriifioen Het regelmatig stemmer: en nazien van Uw piano of orgel is van het giootste tie lang voor Uw instrument Laat IJ 1) ij ons hiervoor nbonneeren. Dan wordt Uw instrument Vakkundig ge stemd en nagezien Abb prij zen zijn Voor l'ianos zes maal per japr t 10, vier maal per jaar 1 7 50 Abb voor Orgcl-onderboud vanaf f 7 50 per jaar Groote reparation zeer bil lijk met vijf jaar garantie Nieuwe Pianos vanaf f 150. Orgels f 250, (13 registers en kniezwellen Levering uitsluitend 5 con tant Bij persoonlijk bezoek verzoeken wij beleefd vooral bericht Rustenburgerfilraat 2(1,1, Amsterdam, (Zuid.) BILJARTFABRIKANT EN OUüL KEKKPLUN No 17. (Sedert ltt>9) AMSTERDAM ALLE SOORTEN en huidsctiavinvgen b;j dieren, alsmede zeere spenen bij melkvee, ge neest men spoedig met Parol. Doos 60 cn90ct. Bij Apotlv. en Drogisten U. II. Sehapenhouders Laat van Uw WOL prima WOLLEN DEKENS, BAMES- en IIEERENSTOFFEN" maken bij de TILBURGSCIIE WOL-INDUSTRIE MARKT 28. - TILBURG. Zendt de Wol ongewasschen franco per spoor als vracht goed. Agent: G VERWE1J te Schouw, Broek in Waterland Op verschillende plaatsen kunnen oog Agenten aange steld worden. in alle maten voorhanden. n.v. t F, Slosl h Zoon s - Bouwmatcriaalbedrijf - Alkmaar—Edani. Scheepswerf „Vurmcrend". Oonstruetiewerkplaats en Autogene laschinrichting. Sehuitenverhuurderij. Telefoon No. 70. TE KOOP cenige gebruikte VOOR UITVOERINGEN EN CONCERTEN PROGRAMMA'S Br. S TELL EN BIJ VAN WIJK Co. HANDEL DKÜMcLRI OüSTZAAN TANDHEELKUNDIGE, Rozengracht 13, A'dam Kunsttanden f 2 50 per tand Geheel gebit Ij 50met in begrip van pijnloos trekken Spreekuren: dagelijks 10—1'- en 2—8 uur Het eenigst GOED KOOI ADRES voor RADIO NOORD A 223 LANDSMEER GEHEEL COMPLEET, f ICC VI aagt VETTE HONDEN t koop. Brieven onder letter M Bureau van dit DNd. Kantoor. OVERTOOM 201- AMSTERDAM. Tel. 2G381 MAKELAAR IN ONROERENDE GOEDEREN EN IlYPO'l HEKEN. EFFECTEN- EN ASSURANTIEKANTOOR. Belast zich niet uitvoering van alle Effectenzaken; sluit Assuranties op elk gebied. Gelden beschikbaar op Hypotheek- tegen billijke rente a a a b B 11. FILERS, uitvinder v.fi. cenige middel om t.b.c. lijders, die niet wachten tot liet te laai is, radicaal te genezen, houdt zitting te Amsterdam op Maandag 29 en Dinsdag'10 October m Hotel Centtal Oamrr.V^ 18, van 8 tot ie uur, geassisteerd door ARTS-sPECIALIST tb.c. volgens systeem-Eiters, OegstgccsL a WW M feo for vHvcf g WmsêZ' zingen onze kleinen, wanneer de komst van den alouden kindervriend ophanden is. Die verwachting zal vast niet teleurgesteld worden, wanneer II Sunlightzeep en Vim gebruikt Zie slechts onze geschenkenlljst. Wie echter de kleinen wil verrassen met aardige geschenken en zeker wil zijn deze vóór St. Nicolaas In huis te hebben verzuime niet de aanvrage met de coupons vóór '26 November a.s. In te zenden. De Lever's Zeep Maatschappij, Vlaardingen, VRAAGT STEEDS GEURIG EN ZACHT P. II. KADE 122 AMSTERDAM Massief lii'-.en I'uftct I A(). Kinriunk-tsi >16 Zes Stoelen met Leer 2 k Twee Fauteuils eu vier Stoelen met moquette bekleed f B7.r>0 dan bent U gewaarborgd van het beste. ZAANDAM in DURGERDAM verkrijgbaar bij Komt U overtuigen in de AMSTERDAM BEST Een aansluiting op onze RADIO-CEN TRALE geeft U steeds een leerzame en genotvolle crpoozmg in Uw huisgezin. Aansluitkosten voor 2 stations f 15. Abonnement f2.— per maand.- Luidsprekers vanaf f7.50. Radio-Distributie-Bedrijf KUOÜ AAN DE ZAAN - TELEF. 599. Hike abonnë die een nieuwe abonné aanbrengt krijgt éëu maand gratis abonnement. BIJ Amsterdam Nieuwendijk 141 GROOTE KEUZE over het Centraal Station. Telefoon 42817. Logies mot ontbijt Electr. verlichting - 2 Billards Aanbevelend, D SMIT, v.h. 1. HONIG Bespreekt plaatsen voor alle Theaters. s-viTe; - vt et.- - meest hygiënische inrichting hier tc lande 20 naar de dischcn des ujds ingerichte DAMES SALONS. Moderne inrichting voor Specialiteiten in HAARVERVEN. Eigen arteliers voor liet vervaardigen van: tegen buitengewoon billijke prijzen. ALLEEN gevestigd: Galerij 1-2-3-4-13-14 Telefoon 35515, 35992. CC B J Smit vjh v. d. Leiy, Prinsengracht 647-649 Amsterdam C. - Te'ef. Nu. 49543 Speciale Bakfietsen met open bak Zeer gesch kt voor boter- dierenvervoer wmaakt van de bekende ,,Lelv' iitiing, Pak geolied en gevernist Vergelijk onze-prijzen, liet goedkoopste adres

Krantenviewer Waterlands Archief

De Waterlander | 1928 | | pagina 4